Andel forbrukslån i økonomien

Forbrukslån er et lån

Lånet kan brukes på hva du vil og folk gjør akkurat det, de bruker det på hva de vil. Det er den eneste fordelen med forbrukslån, friheten til å kjøpe akkurat det du vil. Forbrukslån er et lån uten noen form for sikkerhet. Det gjør det lettere for folk å komme i gang og lettere for folk og faktisk se på disse lånene med interesse. Andel forbrukslån i økonomien Nordmenn liker forbrukslån. Det er det lett og forstå. Forbrukslån er noe som kan hjelpe til der det trengs akkurat når det trengs. Bruken av forbrukslån øker dramatisk i Norge hvert eneste år. Det er ikke noe å si på bruken av forbrukslån og få klager. Bankene klager ikke fordi de tjener gode penger på forbrukslån. Kundene klager ikke fordi de får et produkt til vil ha og de kan bruke produktet på den måten de helst vil. Forbrukerrådet klager og staten klager. Ingen av disse ønsker at vi skal bli for glad i disse lånene. Forbrukerrådet mener at lånene er for dyre og at Nordmenn bruker for mye av sin inntekt på disse lånene. Staten synes at lånene ikke nødvendigvis er for dyre, men vil ikke at Nordmenn skal bruke for mye av sin månedlige inntekt på renter.

Balansen mellom inntekt og lån er viktig for hvor robust en persons økonomi er. Tommelfingerregelen er at du ikke må bruke mer halvparten av din lønn etter skatt på hus kostnader. Har du en lønn på 50.000 kroner etter skatt per måned så er halvparten av dette 25.000 kroner. Hvor mye lån får du for 25.000 kroner per måned? Tar du opp et huslån med lav rente får du rundt 5,5 millioner kroner i lån. Du vet dermed at du ikke kan ha mer en 5,5 millioner i lån med en slik inntekt. Hvis du da i tillegg har kredittkortlån eller forbrukslån blir det fort problematisk å bruke penger på andre ting du også ønsker, som reise, god mat og annet.

Rente og huspriser
Staten bekymrer seg for din økonomi fordi de bruker pengepolitikken til å styre andre viktige elementer i økonomien som valutakursen vår mot andres. Staten kan bruke renten som et hjelpemiddel i å kontrollere den norske kursen. Den norske kursen hjelper igjen store norske eksportbedrifter. Selger du noe i Norge til utlandet vil du at kursen skal være lav. Klarer ikke staten å holde kursen lav kan de kutte i renten. Med lav rente går boligmarkedet varmt. Det er viktig at man derfor holder renten noe høyere for at ikke boligmarkedet skal drive prisene for høyt.

Staten kan derfor skru opp rentene for å holde prisnivået på hus på et fornuftig nivå. Her kommer bekymringen. Hvis staten skrur opp renten, hvordan påfører renteøkningen prisen på ditt huslån eller renten på andre lån. Forbrukslån har fast rente så dette lånet trenger du heldigvis ikke å bekymre deg for. Huslånet må du alltid tenke over to ganger.

Forbrukslån
Forbrukslån er et lån. Lånet kan brukes på hva du vil og folk gjør akkurat det, de bruker det på hva de vil. Det er den eneste fordelen med forbrukslån, friheten til å kjøpe akkurat det du vil. Forbrukslån er et lån uten noen form for sikkerhet. Det gjør det lettere for folk å komme i gang og lettere for folk og faktisk se på disse lånene med interesse.

Søk billig forbrukslån hos loans.no https://loans.no/forbrukslan/